logocampuswebbyrå_rak2

Om ossStudent Network grundades 2011 av Anna Rydberg och Karsten Deppert. Båda har examinerats från Lunds Universitet, Campus Helsingborg och har en stark förankring i regionen. 2016 skapades utvecklingen Campus Webbyrå för att ytterligare fokusera på skapandet av hemsidor. 

Grunden till företaget bygger på nyttan att skapa värdefulla arbeten för studenter under deras studietid och ett behov från näringslivet att få in kompetens och drivkraft i sina organisationer. Affärsidén baseras därför på ett kunskapsutbyte mellan dessa arenor. Vår vision är att Campus Helsingborgs studenter har en naturlig roll i näringslivet under och efter sin utbildning. Vårt långsiktiga mål är därmed att studenterna stannar kvar i Helsingborgsregionen även efter de tagit examen.


 

Vi som jobbar här

Campus Webbyrå har precis som Student Network en grupp med studentkonsulter som utbildar sig på Campus Helsingborg eller är precis nyutexaminerade. De studerar alltifrån Strategisk Kommunikation till Högskoleingenjör med inriktning datateknik. 
 

Emma Carlzon

Studerar: Strategisk Kommunkation, digitala medier, år 1

Fredrik Appelgren

Studerar: Logistics & Service Management, år 3

Lisa-Mari Gardelius

Studerar: Strategisk Kommunkation, digitala medier, år 2

Joacim Börjesson

Studerar: Strategisk Kommunkation, år 2

Verksamhetsansvarig för Campus Webbyrå är Maria Grönlund.

Maria tog sin examen i Strategisk Kommunikation 2016. Under sin studietid har hon varit engagerad inom marknadsföring både i Agora och MIH Student. Därutöver har hon arbetat extra med att skapa hemsidor och som kommunikationskoordinator. 

Vill ni prata mer med oss kan ni kontakta Maria direkt på maria@campuswebb.se eller 076-2400880